Jacob Jensen

Dansk Gartneri

Nyhed, 01.marts 2024

Dansk Gartneris generalforsamling

Der var en god stemning blandt de mange fremmødte, da Dansk Gartneri afholdt generalforsamling den 29. februar 2024 på Severin i Middelfart.

Den 29. februar 2024 havde Dansk Gartneri sat den danske gartneribranche samt politikere, embedsfolk, samarbejdspartnere og andre interesserede stævne på Severin i Middelfart til foreningens årlige generalforsamling.

Efter et spændende og underholdende indlæg ved finanskommentator og journalist Ole Krohn om landets generelle økonomiske tilstand aflagde formandskabet foreningens beretning, hvor de blandt andet beskrev de opgaver og udfordringer, som Dansk Gartneri har arbejdet med i det forgangne år, og som venter i det kommende år. Her har der været fokus på blandt andet miljøregler, genåbning af gartnerivejledningen, CO2-afgifter og geografisk differentierede eltariffer, og disse emner vil også være i fokus fremadrettet.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen var desværre blevet forhindret i at deltage på grund af regeringsmøde, men havde i stedet sendt en videohilsen, hvori han roste de danske gartnerier for deres engagement, innovationslyst og arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling og understregede, at det er regeringens intention, at der skal sikres gode rammevilkår for gartneriproduktionen i Danmark.

Generalforsamlingen bød desuden på genvalg til Mikael Petersen fra Gartnernes Fjernvarmeselskaber som formand, mens Michael Kongstad fra Glade Groensager blev valgt til at tage over efter Henrik Hansen fra J.H. Planter, der ikke genopstillede som næstformand, men fortsætter i bestyrelsen som repræsentant for Væksthusgrøntsagssektoren. Sidstnævnte blev takket for sin indsats som næstformand. Samtidig trådte også Dorrit Andersen fra Axel Månsson ind i bestyrelsen som repræsentant for frilandsgrøntsagsområdet.

Derudover blev Laubjergs Planteskole kåret som Årets Gartner 2024, mens Gartneriet Knud Jepsen blev tildelt Dansk Gartneris Innovationspris.

Endelig blev Jørgen K. Andersen fra Gartneriet Thoruplund udnævnt til æresmedlem af Dansk Gartneri som tak for sit mangeårige virke – både inden for det danske gartnerierhverv og som formand for Dansk Gartneri. Gennem årene har han ydet en utrættelig indsats for såvel erhvervet som foreningen, og hans store engagement i arbejdet med at sikre optimale rammevilkår har haft væsentlig betydning for den danske gartnerisektor.

Vi ser frem til det kommende år i den grønne sektor, hvor vi fortsat bliver ved med at gøre Danmark grønnere.