Ifølge pesticidstrategien for 2022-2026 skulle Dansk Gartneri i 2021 midtvejsevaluere sin første handlingsplan, der skal begrænse udledning af pesticider fra væksthuse mest muligt, og i 2022 udarbejde en ny handlingsplan på området. Den nye handlingsplan kan downloades herunder.

Handlingsplan


Den nye handlingsplan følger også denne gang målrettet op på Miljøstyrelsens vejledning om spildevand og planteaffald, som branchen fik i 2019. Fokus i den nye handlingsplan er på at nedbringe antallet af overtrædelser i pesticidkontrollerne og på at arbejde hen imod en grønnere profil, hvor anvendelsen af kemiske pesticider begrænses til et absolut minimum.

Der er følgende hovedelementer i den nye handlingsplan:

  • Fortsat løbende dialog med kommuner, myndigheder og medlemmer
  • Oprettelse af en af faglig gruppe, der får til opgave at ensrette termer og definitioner, så fejlfortolkninger nedsættes
  • Opfølgning på fejl i pesticidkontrollerne
  • Arbejde for ensretning af termer og definitioner på etiketter, så fejl i sprøjtejournalerne minimeres
  • Understøttelse af rådgivningstjenesten
  • Udvikling af støtteordninger
  • Forskning i og udvikling hen imod anvendelse af alternativer til kemiske pesticider

Det forventes, at branchen igen skal evaluere sin nye handlingsplan, og at der fortsat skal ske en opfølgning i forhold til den nye pesticidstrategi.