Hænder

Colourbox

Nyhed, 29.februar 2024

Nye ansigter i Dansk Gartneri

Til foråret bliver sekretariatet udvidet med to nye medarbejdere, som skal være med til at sikre gode rammevilkår for det danske gartnerierhverv.

Gitte Hallengreen Jørgensen, der er uddannet hortonom fra Københavns Universitet, begynder den 1. marts 2024 som seniorkonsulent i Dansk Gartneri. Her skal hun arbejde med plantebeskyttelse og pesticider, plantesundhed og herkomstkontrol, fødevarer og fødevaresikkerhed samt miljø, bæredygtighed og emballage. Gitte kommer fra en stilling i Miljøstyrelsen, hvor hun har beskæftiget sig med plantebeskyttelse, herunder IPM, sprøjteautorisation, pesticidkontrol m.m. Tidligere har Gitte desuden blandt andet været ansat som konsulent i HortiAdvice i en længere årrække og kender således til branchen.

Fra den 1. april 2024 begynder Ditte-Marie Rye Jensen som kommunikations- og PA-chef i Dansk Gartneri, hvor hun skal være med til at synliggøre den danske gartnerisektor og sætte sit præg på den politiske dagsorden på branchens vegne. Ditte-Marie har en uddannelse i politisk kommunikation og ledelse fra Copenhagen Business School og har senest været ansat som presserådgiver i Fødevareministeriet, hvor hun blandt andet har været taleskriver for fødevareminister Jacob Jensen. Tidligere har hun derudover blandt andet arbejdet som politisk medarbejder for MF Anni Matthiesen.