Væksthuse

Colourbox

Nyhed, 08.november 2023

Miljøministeriet på gartneribesøg

Den 1. november havde Dansk Gartneri inviteret seks medarbejdere fra Miljøministeriet på gartneribesøg for ved selvsyn at besigtige dansk gartneriproduktion.

Besøget var kommet i stand via miljøminister Magnus Heunicke, der under sit gartneribesøg inden sommerferien forsikrede branchen om, at formålet med gartnerivejledningen ikke er at afvikle erhvervet – og at der skal findes brugbare løsninger. Dette har Dansk Gartneri holdt ministeren op på, hvorfor der hver uge bliver kommunikeret med hans ministerium.

Løsninger, som har kunnet blive etableret på den korte bane, er foreløbigt to FAQ’ere, som kun delvist efterkommer erhvervets ønsker – de lader fortsat alt for mange tolkninger være op til kommunerne, der er myndighed på spildevandsområdet, og efterlader fortsat branchen uafklaret om fremtiden. Derfor havde Dansk Gartneri bedt kontorchefer og jurister komme på gartneribesøg, så de kunne se, hvad det er, de regulerer – og hvorfor små justeringer i formuleringerne kan gøre forskellen, om det er muligt at producere i danske væksthuse i fremtiden eller ej!

Emner såsom åbne versus lukkede væksthuse, vask af væksthuse og punkt versus diffus udledning blev vendt, og velviljen til at finde løsninger var stor. Én tekst, der skal igennem to kontorer og et utal af jurister, er dog desværre tidligere blevet omformuleret til ukendelighed. Denne gang er det Dansk Gartneris forventning, at man i Miljøministeriet har fået et fælles billede af branchen – og at der ikke bliver udarbejdet FAQ’ere, som hverken gartnerierhvervet eller de kontrollerende myndigheder vurderer afklarer uenighederne. Dansk Gartneri presser på, indtil ministerens forsikring om, at der kan drives gartneriproduktion i Danmark, efterleves.

Der skal fra Dansk Gartneri lyde en stor tak til gartnerierne ByGrowers og Nordic Greens for at beværte gartneribesøgene og give medarbejderne fra Miljøministeriet syn for sagen. Dansk Gartneri følger løbende op med ministeren via MF’erne Lars Christian Lilleholt, Hans Christian Schmidt og Erling Bonnesen, der alle gerne ser, at man kan finde de danske kvalitetsplanter på hylderne og kvalitetsgrøntsager og -frugter i kædernes kølediske i fremtiden.