Jul

Colourbox

Nyhed, 21.december 2023

Julehilsen fra formandskabet

Formandskabet i Dansk Gartneri ønsker glædelig jul og godt nytår.

Kære medlemmer og andre i erhvervet

2023 nærmer sig sin afslutning, og vores erhverv må endnu engang sande, at ”the new normal” påkræver, at vi er omstillingsparate og årvågne. Uigennemskuelig udvikling i energipriserne, kunders svingende efterspørgsel efter vores produkter og politikere, der vedtager nye love i rekordfart, var nogle af udfordringerne for vores erhverv i 2023.

Energiprisernes niveau kom ikke i 2023 tilbage til niveauet inden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, hvorfor disse omkostninger også i 2023 påvirkede erhvervet – og i sidste ende afsætningen, hvor forbrugerne holdt igen med at købe vores produkter på grund af de stigende renter og det dermed lavere rådighedsbeløb. Dansk Gartneri er dog i tæt dialog med de ansvarlige ministerier og styrelser, idet vi som erhverv gerne bidrager til den grønne omstilling og gerne bidrager med tiltag såsom balance på elnettet m.m.  

Sideløbende har Dansk Gartneri arbejdet for, at selvsamme ministerier med deres geografisk differentierede tariffer ikke dræber sådanne gode initiativer.  

Også lovgivningen på miljøsiden blev der arbejdet med i 2023, idet gartnerivejledningen fra december 2019 fortsat byder på flere benspænd for både økologisk og konventionel gartneriproduktion i Danmark. Heldigvis har Dansk Gartneri i 2023 fået miljøministerens ord for, at gartnerivejledningen skal genåbnes og ændres, så der fortsat kan være gartneriproduktion i Danmark. Miljøministeriet har derfor i samarbejde med Dansk Gartneri i løbet af året fået lavet FAQ’er, som har kunnet afhjælpe nogle af problemstillingerne på den korte bane, og som nævnt lovning på, at gartnerivejledningen bliver genåbnet, så man kan få præciseret lovgivningen og sikret, at de kontrollerende myndigheder ikke kan udstede produktionsforbud og bøder blot på formodninger.

Vi er i Dansk Gartneri klar over, at forløbet for erhvervet har været ulideligt langt, og man er frustreret over ikke at være i mål endnu. Vejen er dog lagt, og Dansk Gartneri er fortrøstningsfuld om, at vi sammen med ministeriet får løst udfordringerne. Ministeriet kan imidlertid kun løbe så hurtigt, som ”juristeriet” tillader det, men fra Dansk Gartneris side forsømmer vi ikke på vegne af jer medlemmer at gøre opmærksom på, at vi for længst burde have været i mål.  

Sidst på året skulle erhvervet så også lige have en hilsen mere med fra Miljøministeriet, idet der kom en ny model for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyr. Gebyret vil ifølge den opdaterede bekendtgørelse fremadrettet blive opkrævet på baggrund af ejendommes areal, som kommunerne har adgang til via BBR-registret. I høringssvaret fra ministeriet i efteråret til Landbrug & Fødevarer samt Dansk Gartneri havde man ellers lovet, at der hverken vil være erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser af bekendtgørelsen. Det har vi i Dansk Gartneri tænkt os at holde dem op på.

Vi må således her ved årets udløb endnu engang konstatere, at gartnerierhvervet forsat har rigeligt med både små og store udfordringer, som Dansk Gartneri skal have skarp fokus på i det kommende år. 

Det er derfor også vigtigt, at vi står sammen, og at så mange som muligt er med til at præge og bidrage til arbejdet i Dansk Gartneri. Det er der mange af jer, der har gjort i det forgangne år, og det skal I have en stor tak for. Slutteligt bør vi trods udfordringer med miljø, energi og rotter (!) også huske at glæde os over de ting, der gik godt i 2023. Gartnerierhvervet fremhæves ved flere lejligheder at have nogle rigtig gode produkter, som efterspørges af forbrugerne i ind- og udland. Mulighederne og efterspørgslen er der, og det bør kunne sikre en vækst for branchen i fremtiden.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Mikael Petersen og Henrik Hansen

NB: Sæt kryds i kalenderen den 29. februar 2024, hvor der afholdes generalforsamling i Dansk Gartneri og Grøn Dag for gartneribranchen på Severin i Middelfart.