Dansk Gartneris vedtægter fastsætter rammerne for foreningens virke og betingelserne for medlemskab.

Vedtægterne er senest blevet ændret i forbindelse med Dansk Gartneris generalforsamling den 29. februar 2024.

Vedtægter for Dansk Gartneri