Medlemmer af Dansk Gartneri kan indgå i en sektor og/eller kreds, afhængig af hvad de dyrker, og hvor i landet de er hjemmehørende.

Dansk Gartneris medlemmer kan således indgå i en af følgende fire sektorer, som dækker potteplanter, væksthusgrøntsager, planteskoleprodukter samt frugt og grønt:

Dansk Gartneris medlemmer fra henholdsvis Jylland og Sjælland med øerne indgår ligeledes også automatisk i en af følgende to kredse:

  • Dansk Gartneri Jylland 
  • Dansk Gartneri Sjælland

I samarbejde med Dansk Gartneri varetager foreningens sektorer og kredse henholdsvis erhvervspolitiske og lokalpolitiske interesser.

Både sektorer og kredse er selvstændige juridiske og økonomiske enheder og fastsætter selv de nærmere retningslinjer for deres virke.

Kontaktoplysninger kan findes nedenunder eller rekvireres hos Dansk Gartneri.