Dansk Gartneri repræsenterer det danske gartnerierhverv, som producerer alt fra træer og planter over grøntsager, krydderurter og champignon til frugt og bær. Der er omkring 800 gartnerier i Danmark, og Dansk Gartneri anslår, at knap 7.000 personer er beskæftiget i erhvervet i såvel gartnerierne som følgeindustrien. Ifølge Danmarks Statistik var erhvervets samlede omsætning 4.933 mio. kr. i 2022.

Gartnerierhvervet i Danmark dyrker produkter af højeste kvalitet, der er med til at løse udfordringer i forhold til såvel sundhed som klima og miljø. I dag er der således stort fokus på, at vi skal spise mere frugt og grønt, at der skal plantes meget mere skov, og at grønne omgivelser ude og inde skal prioriteres. Vores medlemmer tager ansvaret på sig og arbejder målrettet hen mod en bæredygtig produktion af de varer, som samfundet efterspørger.

De danske gartnere bidrager til den grønne omstilling gennem en ansvarlig brug af plastik, biologisk bekæmpelse og pesticider samt fossilfrie energikilder.


Det er en historie, som vi i Dansk Gartneri gerne vil fortælle.