Foto: Colourbox

Regeringens 2025-plan

Statsminister Lars Lykke Rasmussen har præsenteret en helhedsplan, som skal gælde frem til 2025. Senere pensionsalder, skattelettelser, omlægning af SU`en mv. skal give grundlag for vækst i økonomien.

Regeringens økonomiske udspil har fået titlen ”Helhedsplanen – for et stærkere Danmark”. Hensigten er at gøre vores samfund stærkere, trykkere og mere robust gennem flere jobs, stærkere virksomheder, sundere offentlig økonomi og styr på flygtningestrømmene.

 

Planen vil ifølge regeringen give den helt almindelige hårdtarbejdende dansker højere indkomst, lavere skat, bedre velfærd, mere trykhed og flere muligheder. Planen indeholder indsatser inden for otte områder, hvoraf nogle også vil kunne blive til gavn for gartnerierhvervet.

 

Blandt de mange konkrete tiltag, der nu skal til politisk forhandling med oppositionen, kan nævnes:

  • Nyt jobfradrag målrettet de lavest lønnede
  • Nedsættelse af topskatten for indtægter op til en million kroner
  • Nedsættelse af skatten på aktie- og kapitalindkomst
  • Billigere el, vand og varme gennem rationaliseringer i forsyningssektoren
  • Ekstra fradrag for investeringer i forskning og forsøg
  • Forhøjelse af pensionsalderen
  • Pensionsbonus til alle, som sparer op til alderdommen
  • Pulje til sikring af boligejerne ved overgang til nyt vurderingssystem

 

Helhedsplanen – for et stærkere Danmark kan i sin helhed læsses her