Foto: Colourbox

Kampen mod madspild

Nytænkende aktører kan snart søge om tilskud på op til 500.000 kr. til projekter, der kan minimere madspild i alle led fra jord til bord.

Inden sommerferien åbner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen igen for puljen til projekter, der kan minimere madspild. Det er anden gang, at puljen åbnes for ansøgninger - første gang var i 2016.  I alt er der afsat 3.3 mio. kr. til 2017-puljen.

Som eksempel på et gartnerirelateret projekt, som fik støtte under første runde, kan nævnes ”Fokus på at afsætte flere 2. sorteringsgrøntsager fra primærproduktionen”.

Når ordningen er åbnet vil ansøgningsskema med vejledning kunne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Frugt og grønt
Miljø