Redaktionen holder ferie i juli

Medlemmer af Dansk Gartneri og andre læsere af hjemmesiden ønskes en rigtig god sommer.

Foto: Colourbox

Tilskudsordning for alternative midler

En ny tilskudsordning skal fremme alternative plantebeskyttelsesmidler ved blandt andet at støtte udarbejdelse af ansøgninger om basisstoffer samt gebyrbetaling for godkendelse af lavrisikoprodukter og mikrobiologiske sprøjtemidler.

Frister for landbrugsafgrøder

NaturErhvervstyrelsen har meddelt en række forhold for landbrugsafgrøder i den kommende dyrkningssæson 2016/2017.

Nye vandområdeplaner

Miljø- og Fødevareministeriet har offentliggjort de vandområdeplaner, som skal gælde i 2016-2021. Vandområdeplanerne udmønter Danmarks forpligtelser i henhold til EU's vandrammedirektiv til at sikre god tilstand i vandmiljøet.

Anden ansøgningsrunde under GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram åbner nu for årets anden ansøgningsrunde. Virksomheder, iværksættere, forskningsinstitutioner m.v. har mulighed for at søge om tilskud, der skal gå til nytænkende og bæredygtige projekter inden for fødevareerhvervet.

Bestyrelse

Læs mere om medlemmerne af Dansk Gartneris bestyrelse.

Sekretariat

Hvem er hvem i Dansk Gartneri? Mød sekretariatet.

Kontingent

Læs mere om, hvilke typer medlemskab Dansk Gartneri kan tilbyde, og hvad kontingentet er.